WSK Wewnętrzny System Kontroli

Szkolenie WSK Certyfikat WSK

  • 100% gwarancji wdrożenia WSK
  • 20 lat doświadczenia
  • Ponad 1000 zadowolonych klientów

Nasi klienci WSK

Rolls-Royce www.rolls-royce.com
ABB www.abb.pl
UPS www.ups.com
Bumar www.bumar.pl
Fabryka Amunicji Myśliwskiej FAM-Pionki www.fam-pionki.pl
ThyssenKrup Energostal thyssenkrupp-energostal.pl
AMZ-Kutno www.amz.pl
Polfrost www.polfrost.com.pl
Rusak rusak.pl
Geodis Calberson www.geodis.com
Belma www.belma.pl
Schlumberger www.slb.com
Aero Club www.jbi.com.pl
Benski Transport benski.pl
Taksim-Pol taksim-pol.com.pl
Ericpol www.ericpol.pl
Kolba www.kolba.pl
Limatherm Sensor www.limathermsensor.pl
Moto-Armia www.moto-armia.pl
Ostrowski Arms www.ostrowskiarms.pl
SCAT www.scat.pl
Technokontakt www.technokontakt.com.pl
Wika Polska www.wikapolska.pl

Wewnętrzny System Kontroli jest jednym z elementów zarządzania firmą, chroniącym firmę przed działaniami niezgodnymi z prawem. Podstawą Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK jest znajomość przepisów prawa.

Kogo dotyczy Wewnętrzny System Kontroli ?

WSK dotyczy podmiotów (przedsiębiorstw lub osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą) uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznym czyli produktami podwójnego zastosowania (Dual-Use) lub uzbrojeniem (MIlitary-List). Należy pamiętać, że świadczenie usług poza granicami kraju lub na rzecz podmiotów zagranicznych np. serwisu, remontu bądź pośrednictwa np. przy zakupie lub sprzedaży wyrobów jest formą obrotu międzynarodowego objętego regulacjami prawnymi. Znaczna część, choć nie wszystkie rodzaje obrotu wymaga uzyskiwania zezwoleń wydawanych przez Ministerstwo Gospodarki.

Jak uzyskać Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli ?

Certyfikat WSK można uzyskać spełniając wymogi ISO 9001 i ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Po wdrożeniu WSK należy się poddać certyfikacji WSK . Oferujemy wdrożenie WSK pod klucz, na którym wykonamy wszystkie wymagane szkolenia oraz przygotujemy całą wymaganą dokumentację WSK. Do dzisiaj 100 % naszych klientów uzyskało certyfikat WSK w terminie.

Gdzie przeprowadzić Szkolenie z Wewnętrznego Systemu Kontroli ?

Oferujemy 1-dniowe szkolenie WSK z zakresu wymagań prawnych WSK u klienta lub u nas w biurze. Szkolenie WSK obejmuje wymagania prawne dot. obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym, klasyfikację towarów podwójnego zastosowania i uzbrojenia, obowiązki osób uczestniczących w wewnętrznym systemie kontroli, sprawdzenie partnerów handlowych na listach odmów, kraje objęte sankcjami i ograniczeniami w handlu, rodzaje obrotu, rodzaje zezwoleń, indywidualne, generalne, sankcje karne, itd. Prowadzimy symulację transakcji WSK oraz symulację wpisów do ewidencji WSK, wg. aktualnych wymagań.

Jakie są sankcje karne za nieprzestrzeganie WSK ?

Dla podmiotów do 50.000 za niewłaściwe prowadzenie ewidencji obrotu, do 100.000 brak ewidencji obrotu, do 200.000 za obrót bez ważnego zezwolenia. Dla osób pozbawienie wolności od 1 roku do lat 10 za obrót bez ważnego zezwolenia.

Prosimy o kontakt

adres Łąkowa 11
90-562 Łódź
adres tel: 538 485 581
fax: 42 645 35 15
sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy